T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uludere İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Hakkında

1 - KURULUŞUN GENEL TANIMI 
Kütüphane Kuruluşu: 
          Şırnak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.10.2015 tarih ve 855 sayılı yazı ile talep edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 18.11.2015 tarih ve 214878 saylı yazısı ile kurulan; Uludere İlçe Halk Kütüphanesi 08.04.2016 tarihinde Kaymakamımız, Daire Amirleri, Öğrenci ve Halkımızın katılmasıyla kütüphane haftasında açılmıştır. Nüfusu 9000’i bulan Uludere İlçesinde, mülkiyeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan binanın giriş katında 4 odadan oluşan ve Bakanlığımıza süresiz tahsis edilen 1. katta kütüphane aktif olarak hizmet vermektedir.
 
Kütüphane Tarihçesi:
           Şırnak ili Uludere İlçesinde kurulan Halk Kütüphanesi 08.04.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Günümüz şartlarına uygun ödünç kitap, internet, fotokopi, ödev araştırma ve ders çalışma ortamının da bulunduğu kütüphanemiz 8 Nisan 2016 tarihinde Uludere de açılışı yapılmıştır. Uludere Kaymakamlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şırnak İl Özel İdaresi, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludere Halkının katkılarıyla 300 m²’lik hazine arazisi üzerine, 900 bin TL bütçeli ‘İlçemiz Eğitim Kurumları İdari Hizmet Birimlerini Bir Araya Getirme Projesi’ bünyesinde açılmıştır.
 
         Açılışa İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Savcısı, Kurum Daire Amirleri, Veliler, Öğretmenler, Öğrenciler, çok sayıda davetli ve değerli Uludere halkı katılmıştır. Saygı duruşu ve İstiklal Maşımızın okunmasıyla başlayan açılışta Sayın Kaymakam,  bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek bu hizmetin Uludere’deki halkımıza hayırlı olmasını temenni etti.
 
Misyonu:  Cins, yaş, ırk, milliyet, dil, din, eğitim, kültür,  sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her türlü kütüphane materyalini, çeşitli kültür ürünlerini ve bilgiyi vatandaşların hizmetine ücretsiz sunmak, ömür boyu eğitim ve özgür zaman değerlendirme olanağı vermek, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.          
 
Vizyonu: Ulusal ve uluslararası bilgi üretiminin ve evrensel bilgi akışının vazgeçilmez unsuru olmak, eğitimi destekleyecek şekilde yayın kolleksiyonunu sürekli yenilemek. Yaşam boyu öğrenebilen bireyler için başlıca başvuru merkezi olmak. Hizmette ve meslek anlayışında en üst standartlara ulaşmak.
 
KÜTÜPHANENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
Kütüphanelerin İdaresi:
MADDE5  –  (1) İl merkezinde bulunan il halk kütüphanesi, ilçelerde bulunan ilçe halk kütüphanesi, semt, bucak, kasaba ve diğer yerleşim merkezlerinde açılan şube halk kütüphaneleri ile çocuk kütüphaneleri ve edebiyat müze kütüphaneleri gibi ihtisas kütüphanelerinin hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak Genel Müdürlüğün sorumluluğundadır. 
 
KÜTÜPHANELERİN İŞLEVİ:
MADDE 6 – (2)
Kütüphaneler aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirir: 
a) Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar. 
b) Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler. 
c) Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir. 
ç) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar. 
d) Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler. 
e) Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar. 
f) Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar. 
g) Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar. 
ğ) Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler. 
h) Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar. 
 
KÜTÜPHANELERİN GÖREVLERİ: 
MADDE 7 – (3) 
Kütüphaneler aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar. 
b) Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir. 
c) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir. 
ç) Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derleme oluşturur ve hizmete sunar. 
d) Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar. 
e) Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir. 
f) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder. 
g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar. 
ğ) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar. 
h) Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür. 
ı) Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar. 
i) Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunar. 
j) Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür. 
 
k) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir. 
 
Bina Durumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı binanın birinci katının bir bölümü süresiz tahsis edilmiş alanda hizmet verilmektedir.
 
 
Telefax:0486 351 22 28
 
E-Mail:kutuphane7304@kulturturizm.gov.tr
 
Açık Adresi: Kılaban Mah. Cumhuriyet Cad. Milli Eğitim Binası Giriş Katı No: 2/1 Uludere/ŞIRNAK
 
 
 
B) TEŞKİLAT YAPISI:
1 – Kurum: KÜLTÜR Ve TURİZM BAKANLIĞI 
2 -  Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
3 -  İlde: Şırnak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
4 -  İlçede: Uludere Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
 
KADRO VE PERSONEL DURUMU: Kütüphanede 1 kadrolu personel görev yapmaktadır. 
 
Sorumlu Personel:Sabri UNAT  ( Bilgisayar İşletmeni )
 
D) BİNA, LOJMAN DİĞER YARDIMCI TESİSLER DURUMU:
Bina:Kütüphane hizmet binası Bulunmamaktadır. 
Lojman               : Lojman bulunmamaktadır.
Yardımcı Tesis   : Bulunmamaktadır.
 
Ödünç Verme Hizmetleri:  Kütüphanemize üye olan kullanıcılarımıza 15 günlüğüne  ve 1 defa da en fazla 3 kaynak olmak üzere ödünç kitap verilir. Bir defaya mahsus süre uzatımı yapılır. 
Danışma Hizmetleri: Kütüphanemize gelen okuyucularımızın ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve  kütüphane materyaline en hızlı ve doğru şekilde erişmelerini sağlama, kaynağa yönlendirme ve oryantasyon eğitimi verme hizmetidir. Bunun yanında kullanıcılarımızın istedikleri bilgiyi gerek fotokopi gerekse internet çıktısı olarak sunmak hizmetlerimiz arasındadır.
 
 
 
 
TEKNİK HİZMETLER:
        
       a) Kütüphaneye gelen yayınların işlemlerinin tamamlanarak raflarda yerini almasını sağlayan birimdir.
 
       b) Kütüphaneye gelen basılı kaynaklar KOHA otomasyon sistemine kaydı yapılarak sırt etiketi, cilt  ve barkodlama gibi teknik işlemlerinden sonra okuyucu hizmetine sunulmaktadır.
 
       c) Şu anda kütüphanemizde barkodlama işlemleri tamamlanmış olup barkod okuyucuyla ödünç servisimiz hizmet vermektedir.
 
KÜLTÜREL FAALİYETLER:
 
      Yıl içerisinde önceden hazırlanan faaliyet programı doğrultusunda milli bayramlar, özel günler, şair ve yazarlarımızı anma haftalarında kitap sergileri düzenlenerek cd gösterimi yapılmakta pano hazırlanmakta ve yerel basın aracılığıyla halkımız bu faaliyetlerden haberdar edilmektedir.
 
       Kütüphane Haftasında en çok okuyan okuyucularımız için ödül töreni düzenlenerek kitap kurdu belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilmekte olup yerel basın kanalıylada konu işlenmektedir. İlçe kutlama komitesince de yapılan diğer etkinliklere de katkı sağlanmaktadır.
 
KÜTÜPHANE KURALLARI: 
           Kütüphane kaynaklarının birçok kişiye  ulaşabilmesi için araştırma yapmak veya okumak için ödünç alınan kütüphane materyalinin yırtılmaması, yıpratılmaması çizilip karalanmaması gerekmektedir. Bu sebeple kütüphane materyalini özenle kullanmamız gerekir. 
 •       Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz.  
 •       Okuma salonlarında cep telefonu kullanılmaz, birşeyler yenip-içilmez.
 •       Diğer okuyuculara rahatsızlık verecek davranışlarda bulunulmaz.  
 •       Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi durumunda aynı kitabın alınarak yerine konulması gerekir.
 .       Bu gibi bir durumda kütüphane çalışanlarına bilgi verilmelidir
 
 
Kılaban Mah. Cumhuriyet Cad. Milli Eğitim Binası Giriş Katı No: 2/1 Uludere/ŞIRNAK